8 tips för privat övningskörning

1. Planera in körningarna i kalendern

Det är lätt att den privata övningskörningen inte blir av om den inte planeras in. Enligt vår erfaren händer det ofta att man har ambitionen att satsa på den privata övningskörningen men att det i praktiken inte hinns med. Planera därför in ett antal lektionstillfällen i förväg.

2. Varva teori och praktik

Genom att varva teori och praktik lär sig eleven snabbt och effektivt. Det är särskilt viktigt att gå igenom avsnitt som har att göra med säkerhet och hantering av farliga situationer tillsammans.

3. Ha en genomtänkt plan för utbildningen

Det är viktigt att körningen planeras på ett sådant sätt att eleven går igenom alla de moment som måste klaras av för att bli redo för uppkörningen och bli en trafiksäker förare. Köp ”körhäftet” på någon trafikskola. Där framgår alla moment som ska ingå i träningen. Att bara ”köra fram och tillbaka till landet” är ingen bra körkortsutbildning.

4. Gör säkerhetskontroll

Gör en säkerhetskontroll före körövningen. Då blir det en god vana. Detta krävs också vid uppkörningen (förarprovet) på Transportstyrelsen.

5. Bygg en stabil grund

Öva på en plats där det knappast finns någon annan trafik i början. Ha inte för bråttom att börja köra i trafik. Gör det först när eleven klarar att manövrera bilen utan problem. Öva in grunderna ordentligt, så får eleven en stabil grund att bygga vidare på. Öka svårighetsgraden successivt. Målet är att eleven ska kunna köra säkert och självständigt i alla slags trafikmiljöer.

6. Åk med på en körlektion

Om du går på en trafikskola, ta med dig din privatlärare på en körlektion. Genom att se hur man arbetar med körundervisningen på en trafikskola, skapar du goda möjligheter för en effektiv träning hemma. Handledaren kan få flera värdefulla tips. Genom att samarbeta med en trafikskola minskar du risken att du tränar in felaktiga beteenden. Tänk på att det ställs andra krav för att ta körkort idag än för 25 år sedan.

7. Föregå med gott exempel

Den som är handledare har ett stort ansvar. Att köra bil är förknippat med risker. Det är därför viktigt att du som handledare föregår med gott exempel och kör på ett omdömesgillt och trafiksäkert sätt. Alla föräldrar vet att ”dina barn gör som du gör och inte som du säger”.

8. Tänk högt

En effektiv teknik som vissa trafikskolor använder är att låta eleven ”tänka högt” medan han kör. På så sätt kan du som handledare lättare förstå varför eleven agerar på ett visst sätt. Då kan du också på ett tidigt stadium göra eleven uppmärksam på faror som han inte själv upptäckt.

Klicka här för att boka handledarkurs på Ringens Bilskola!

8 tips

 

Erbjudanden från Ringens Bilskola
Skriv ut och lägg i bilen
Ladda ner och skriv ut guiden för privat övningsköring. Perfekt att ha i bilen då ni ska övningsköra.