Frågor och svar

Får jag köra upp med egen bil?

Den bil som används vid körprovet måste bl a ha dubbelkommando, därför kan du normalt inte använda egen bil. Om du går på trafikskola, kan du oftast använda skolans bil. I annat fall kan du använda Transportstyrelsens bil mot en avgift.

Vad är det vanligaste man blir kuggad för vid uppkörningen?

Det vanligaste felet är att föraren har bristande planering i sin körning, det vill säga att denne inte kan förutse saker och ting samt att tidigt se skyltar. Det är viktigt att man är förbered på vad som ska eller kan ske. Ett bra exempel är exempelvis att sakta in i god tid när man ser ett övergångsställe då det finns risk för att någon kommer från ingenstans för att gå över gatan.

Finns det någon skillnad mellan att köra upp som privatist eller via en trafikskola?

Inspektören bedömer föraren efter hur den kör inte beroende på om den kör upp som privatist eller inte. Dock är chansen större att personer som kör upp via en trafikskola klarar sig bättre då de oftast fått en bättre utbildning en den man får vid privatövningskörning.

Hur länge är introduktionsutbildningen giltigt?

Introduktionsutbildningen är giltig i 5 år från den dag då den utförts. Vilket innebär att du under denna tid måste ansöka om att vara handledare för din eller dina elever. Du får vara handledare för upp till 15 personer.

Hur länge är ett godkänt kunskaps- och körprov giltigt?

Ett godkänt prov är giltigt i 2 månader. Skulle du missa teorin eller uppkörningen så har du med andra ord 2 månader på dig att klara det annars får du göra om det du missat.

Finns det några obligatoriska moment som måste klaras av före förarprovet?

Det finns två obligatoriska riskutbildningar som måste vara avklarade före förarprovet. Del 1 (Riskettan) handlar om alkohol, andra droger, trötthet och riskfyllda beteenden i övrigt. Del 2 motsvarar den gamla riskutbildningen (halkbanan) och handlar
om hastighet, säkerhet och körning under särskilda förhållanden.

Klicka här för att boka handledarkurs på Ringens Bilskola!

Erbjudanden från Ringens Bilskola
Skriv ut och lägg i bilen
Ladda ner och skriv ut guiden för privat övningsköring. Perfekt att ha i bilen då ni ska övningsköra.