Eleven och handledaren

För privat övningskörning för behörighet B, krävs att både lärare och elev har gått en introduktionsutbildning (handledarutbildning för körkort). Utbildningen gäller i fem år. Handledaren och eleven behöver inte gå kursen vid samma tillfälle.

Tänk på att både handledare och elev ska ta med ID till kursen. (Om eleven saknar ID kan handledaren skriftligen styrka elevens identitet.) Här kan du boka plats på Handledarkursen på Ringens Bilskola.

Handledare

Erbjudanden från Ringens Bilskola
Skriv ut och lägg i bilen
Ladda ner och skriv ut guiden för privat övningsköring. Perfekt att ha i bilen då ni ska övningsköra.