Säkerhet – viktigast av allt

Du som är handledare hjälper din elev att lära sig något som han eller hon kan ha glädje av hela livet. Du har också möjlighet att påverka eleven till att köra på ett omdömesgillt och trafiksäkert sätt. Det absolut viktigaste med den privata övningskörningen är ju faktiskt att eleven lär sig att köra säkert!

Tänk på att personer som nyligen tagit körkort är klart överrepresenterade i olycksstatistiken. Det beror dels på att dessa personer har begränsad erfarenhet, dels på att unga ibland inte har den mognad som krävs för att köra på ett omdömesgillt sätt. Det är väl känt att man som ung kan känna sig odödlig.

Det är framförallt tre faktorer som bidrar till att nya körkortsinnehavare oftare är inblandade i allvarliga olyckor än mer erfarna förare:

- För hög hastighet

- Att bilbältet inte används

- Användande av alkohol och andra droger

Män är oftare inblandade i olyckor än kvinnor.

Som handledare bör du tala med din elev om ovanstående riskfaktorer. Det är så onödigt att människor ska behöva dö eller få men för livet på grund av att de kört för fort, inte använt bilbältet eller kört berusade.

Det är också viktigt att inpränta att den som nyligen tagit körkort bör kompensera sin bristande erfarenhet med att köra extra försiktigt.

Detta är inga roliga saker men vi vill ta upp dem ändå, därför att vi tror och hoppas att det kan leda till eftertanke och ett ökat fokus på trafiksäkerhet under den privata övningskörningen.

Klicka här för att boka handledarkurs på Ringens Bilskola!

Säkerhet

Erbjudanden från Ringens Bilskola
Skriv ut och lägg i bilen
Ladda ner och skriv ut guiden för privat övningsköring. Perfekt att ha i bilen då ni ska övningsköra.